การทำธุรกิจในยุคสมัยเทคโนโลยี มีผลกระทบในทางการทำธุรกิจเป็นอย่างไร !!

การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ที่ได้มีเรื่องของ การทำธุรกิจในยุคสมัยเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและง่ายมากยิ่งขึ้นนั้น ก็มีผลกระทบที่ทำให้การทำธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจจากรูปแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ที่ได้มีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวช่วยเป็นช่องทางในการทำธุรกิจให้มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เข้ามาแก่ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังทำอยู่นั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้

 1. การทำธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีตลาดกว้างขวาง
  เนื่องจากว่าการทำธุรกิจออนไลน์นั้นได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยในการเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจที่มีเครือข่ายที่กว้างขวางและครอบคลุมทั่วทั้งโลก ทำให้การทำธุรกิจรูปแบบนี้เองจึงกลายช่องทางการทำรายได้ที่เหมาะสมอย่างมากจากการที่มีการเปิดกว้างทางการตลาดรูปแบบนี้ได้ทั่วทั้งโลก
 2. การวางแผนการทำธุรกิจออนไลน์เอาไว้ก่อน
  ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจรูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำธุรกิจหรือการทำธุรกิจออนไลน์เองก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแบบแผนการทำธุรกิจเอาไว้ให้ดีก่อน เพื่อไม่ให้ธุรกิจที่กำลังจะเริ่มดำเนินการนั้นเกิดปัญหาเข้ามาให้การทำธุรกิจอาจเกิดการติดขัดได้
 3. การหมั่นติดตามสภาพการเคลื่อนไหวทางตลาด
  การทำธุรกิจออนไลน์เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องจะมีการติดตามการเคลื่อนไหวทางตลาดหรือสภาวะทางเศรษฐกิจที่กำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการที่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ทำให้กลายเป็นว่าการทำธุรกิจในสมัยปัจจุบันนี้เองก็มีเพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อสภาพการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเช่นกัน
 4. การทำธุรกิจออนไลน์อย่าหยุดอยู่กับที่เดิมตลอด
  การทำธุรกิจออนไลน์จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มรูปแบบการทำธุรกิจให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเหมือนกันเพื่อไม่ให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีบทบาทมากกว่าการทำธุรกิจรูปแบบที่ได้มีการจัดทำเอาไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจจากรูปแบบเดิมให้มีการเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการหรือตัวสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่พบเห็นเกิดความสนใจและเกิดรายได้เข้ามาในธุรกิจ
 5. การทำแบบสอบถามกับลูกค้าที่มาใช้บริการช่วยให้รู้แนวทางมากยิ่งขึ้น
  การใช้แบบสอบถามมาให้ลูกค้าตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการหรือตัวสินค้าของธุรกิจที่ได้มีการทำอยู่นั้นก็ช่วยให้ธุรกิจนั้นมีแนวทางการปรับปรุงรูปแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ความพึงพอใจของลูกค้านั้น การสร้างแบบสอบถามเองก็อาจจะเป็นการใช้คำถามที่สั้น ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาการตอบที่นานเกินไปเพื่อให้ลูกค้านั้นมีเวลาเข้ามาช่วยกันตอบแบบสอบถามที่ได้มีการทำไว้ให้

เรื่องของการทำธุรกิจในยุคสมัยเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็ทำให้รูปแบบการทำธุรกิจเองก็มีการส่งผลกระทบจากรูปแบบธุรกิจเดิมแปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่การทำธุรกิจรูปแบบเดิมบางอย่างเองก็ยังมีความจำเป็นอยู่เหมือนกัน เช่น การทำธุรกิจอุตสาหกรรม , ธุรกิจทำอาหาร , ธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เองก็อาจจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจบางส่วนเท่านั้น เพราะแรงงานของคนเรายังมีความจำเป็นอยู่

Read More

การทำธุรกิจบนความเสี่ยง อาจจะประสบผลสำเร็จมากกว่าที่คิด

ในประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการริเริ่มที่จะทำธุรกิจกันเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การทำธุรกิจต่าง ๆ หรือสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จึงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทำให้ต้องมีการปรับแต่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำธุรกิจที่กำลังทำอยู่ให้มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่น เพื่อที่จะสร้างข้อได้เปรียบในเรื่องของการทำธุรกิจจึงทำให้การทำธุรกิจบนความเสี่ยงเองนั้น อาจจะประสบผลสำเร็จขึ้นมาได้

การทำธุรกิจบนความเสี่ยง ในหลาย ๆ ความหมายเองอาจจะนึกถึงในเรื่องของการทำธุรกิจที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่ไม่อาจจะทำได้ หรือจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านความคิดและรูปแบบที่จะนำมาปรับปรุงในเรื่องของการทำธุรกิจที่กำลังทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการหรือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการประจำอยู่แล้วได้มีความพึงพอใจในการใช้บริการกับธุรกิจของเรา และการทำธุรกิจบนความเสี่ยงเองนั้นก็ตรงตามความหมายที่ว่า หากจะลงทุนทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนกลับมานั้นจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องลงทุนด้วยเงินหรือกำลังที่จะทำ ซึ่งหลักการทำธุรกิจบนความเสี่ยงเองนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการคิดรูปแบบการดำเนินการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจหรือกำลังดำเนินการอยู่นั้น โดยมีวิธีการได้ดังนี้

 1. การทำธุรกิจจะต้องมีการวางแผนป้องกันเอาไว้ก่อน

การทำธุรกิจทุกอย่างเองนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเบื้องต้นเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจอยู่

 1. วางแบบธุรกิจของตัวเองเอาไว้

วางรูปแบบของการทำธุรกิจของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถที่จะเจาะตรงความสำเร็จนั้นได้

 1. หาหุ้นส่วนทางการดำเนินธุรกิจที่ไว้ใจได้

หาหุ้นส่วนที่จะมาร่วมกันดำเนินธุรกิจที่กำลังทำอยู่เพราะการเริ่มต้นทำธุรกิจเองนั้นก็มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเงินทุนที่หากเกิดปัญหาขึ้นมาตัวเจ้าของธุรกิจเองอาจจะมีทุนไม่พอจากการเปิดธุรกิจไปแล้วได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเอาไว้เพื่อป้องกันในปัญหาของเงินทุนที่อาจจะไม่พอได้

 1. อย่าฟังคนอื่นจนมากเกินไป จนทำให้ขาดความมั่นใจ

การเริ่มต้นทำธุรกิจเองนั้นก็เป็นการทำธุรกิจบนความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องเจอคือคำบอกเล่าจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้มาลงทุนทำธุรกิจกับเราจะทำให้เกิดผลกระทบที่ค่อนข้างมาก เพราะคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจเองนั้นก็ต้องมีความลังเลที่จะลงมือทำโดยไม่ได้คาดคิดเอาไว้ว่า อนาคตธุรกิจของตัวเองจะเป็นอย่างไร ดังนั้นจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากที่ได้ลงทุนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองขึ้นมา

จากวิธีการข้างต้นนี้ทำให้เห็นได้ว่าการทำธุรกิจนั้นก็ย่อมมีความเสี่ยงตลอดเวลาแต่รูปแบบของความเสี่ยงนั้นจะมาในรูปแบบไหน และจะสามารถแก้ไขได้ยังไงทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของธุรกิจเอง

Read More

การเป็นนักบินหรือแอร์โฮสเตส ต้องผ่านอะไรถึงมาสู่จุดนี้ได้..

ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นได้มีการขยายและพัฒนากันมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะยังพัฒนาต่อไปอีกจากการที่เป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของโลก ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นจะแบ่งได้ตามลักษณะที่เห็นได้ชัดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว คือการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวทั้งสองประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมียานพาหนะในการขนส่งในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยการใช้มีทั้งบนบกที่เดินทางโดยรถบัส หรือรถโดยสารที่ได้จัดไว้ให้ บนอากาศที่ใช้เครื่องบิน และทางน้ำที่ใช้เรือในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสิ่งที่เป็นที่นิยมการให้บริการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ได้แก่การใช้บริการนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวบนอากาศหรือทางเครื่องบิน ซึ่งการบริการนักท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องบินนี้จำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่คอยปฏิบัติการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยประกอบด้วยกัปตัน และแอร์โฮสเตส นั้นเอง

ซึ่งการที่จะสามารถเป็นกัปตันและแอร์โฮสเตสได้นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนการกรองจากสาขาการเรียน การฝึกอบรม ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบินนี้จำเป็นที่จะต้องทำเพราะการจะทำอาชีพนี้ได้นั้นต้องมีความรับผิดชอบและขยันหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดเพื่อไว้ใช้ในสายอาชีพของตัวเอง จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและคัดกรองให้ดีก่อนที่จะมาทำ เพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและชื่อเสียงของธุรกิจการบินด้วย

การทำงานในเรื่องของการบินนั้นจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีหรือการที่จะต้องรับแรงกดดันจากการขับเครื่องบินบริการนักท่องเที่ยวเองก็จำเป็นที่จะต้องทำหรือแอร์โฮสเตสเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในเครื่องบินได้และการบริการเองต้องมีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ตลอดการให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเครื่องบิน ซึ่งจะพบเจอกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและหลากหลายเพศ วัย ที่แตกต่างกันไป ทำให้ต้องมีการฝึกที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีความชำนาญและระมัดระวังในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวตลอดการบิน และอีกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสนั้นคือมีการใช้ภาษาที่หลากหลายได้ และต้องมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสากลทั่วโลก

ดังนั้นจากบทความนี้ทำให้ได้ทราบแบบโดยสรุปแล้วว่าการที่จะเป็นกัปตันหรือนักบิน ได้นั้นจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก ซึ่งอาจจะมีแรงกดดันต่าง ๆ จากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นและอาจทำให้มีปัญหาจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีได้ ส่วนทางด้านแอร์โฮสเตส ต้องมีความสามารถในเรื่องของการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเรื่องของการใช้ภาษาเองก็จำเป็นสำหรับการเป็นอาชีพนักบินและแอร์โฮสเตสอีกด้วย

Read More

หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ให้ทันโลกกับ 4.0

หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ให้ทันโลกกับ 4.0

ต้องเรียกว่าในขณะนี้โลกของเราได้หมุนไปอย่างไวมาก เพราะว่าตอนนี้มันหมดยุดการตุนสินค้าจำนวนมากๆ แล้วนำมาขายต่ออีกต่อไปเพราะ ว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพวกเราก็ต้องรู้จัการวางตัวและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการวางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทันครับโลกในยุคสมัยนี้
การประกอบธุรกิจสมัยใหม่นี้นั้น ต้องรู้จักการตามเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับภายในองค์กรของเราให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการทำงาน

เมื่อก่อนการที่มีสินค้าอยู่ในมือเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสามารถที่จะ ปล่อยซื้อขายได้ตลอดเวลา แต่ใน สมัยนี้นั้นต้องเรียกว่าการนำเงินมากองทิ้งไว้ และ อาจจะขาดทุนเป็นจำนวนมากก็ได้
เพราะในอดีตนั้นก็ได้มีหลากหลายบริษัทที่ทำวิธีนี้จึงทำให้ บริษัทตัวเองล้มละลายเลยก็ว่าได้

แต่พอมาถึงยุคนี้โลกมันเปลี่ยนไป สามารถสั่งชื้อออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชม. ทำให้เรารู้จำนวนของสินค้าที่แน่นอนว่าเราต้องเอาสินค้าเข้ามาเท่าไรถึงจะพอกับจำนวนสินค้าที่เรานั้นสามารถขายไปได้ หรือ การใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบร้านค้าแทนเราได้เลยเพียงแค่เราต้องตั้งค่าตัวระบบให้รองกับกับสิ่งที่เราต้องการได้เลย

Read More

NDRankSEO

NDRankSEO

tophitthailand

สมัคร จีคลับ

สมัครเล่น Gclub จีคลับ

เล่นเกมได้เงินจริง 2020

เล่นเกมได้เงินจริง 2020

918kissboy

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  ป้ายกำกับ